Tolerancia nap a SZIGNUM-ban

Iskolánk az idén csatlakozott a nemzetközi kezdeményezéshez TOLERANCIA – NAP 2010.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete az 1995-ös évet a Tolerancia Évének hirdette meg, melynek folytatása lett az 1996 óta minden évben megrendezésre kerülő Tolerancia Nap. A tolerancia gondolatát november 16-án ünneplik szerte a világon. Mivel iskolánk Comenius, vagyis Európai Uniós pályázatának a témája is a tolerancia gondolatának művészi formában történő kifejezése, ebben az évben iskolánk is csatlakozott a nemzetközi megemlékezéshez.
   Az emléknapra történő felkészülést egy iskolai pályázat segítette: iskolánk diákjait arra hívtuk, hogy vers, fogalmazás, fotó illetve plakát formájában osszák meg társaikkal, mit jelent számukra ez a szó: tolerancia. A pályázat kiírásával egy időben gondolatébresztő szavak jelentek meg az iskola folyosóján magyar és angol nyelven. A diákok nap, mint nap látták, olvasták és megértették a szavak jelentését és jelentőségét.
respect – tisztelet, acceptance – elfogadás, diversity – sokféleség, bravery – bátorság,
human rights – emberi jogok
A pályázatra november 16-ig és az után is sok szép munka érkezett, köszönjük a fiatalok munkáját. Alkotásaik az iskola folyosóján megtekinthetők.
November 16-án a második szünetben hívtuk a gimnazistákat a tornaterembe egy közös megemlékezésre. A köszöntő után felelevenítettük, hogy mit is jelent a tolerancia gondolata. A tolerancia gondolatát, lényegét sokféleképpen megfogalmazhatjuk, megragadhatjuk. A tolerancia a sokféleség nagyra értékelése és az a képesség, hogy éljünk és hagyjunk másokat is élni. Azt a képességet is jelenti, hogy tisztességes és tárgyilagos módon forduljunk azok felé, akik véleménye, vallása, nemzetisége különbözik a miénktől. A tolerancia nem egyszerűen a közömbösséget jelenti az igazságtalansággal szemben, hanem hogy tiszteletet mutassunk a minden emberben rejlő alapvető emberiesség felé. De azt is elmondhatjuk, hogy a toleranciára történő nevelés  sarokköve egy jobb világ megteremtésének.
   A Tolerancia Nap alkalmából közösen és nyilvánosan is elköteleztük magunkat a mások elfogadásának gondolata mellett. Elmondtuk és elfogadtuk a Nyilatkozatot a Toleranciáról (Declaration of Tolerance), amely szerint igyekszünk elősegíteni a békét és megértést az emberek között. Hajlandóságot mutatunk, hogy felismerjük és tiszteljük mások hitét és gyakorlatát. Tiszteletet mutatunk a minden emberben rejlő emberi méltóság iránt, valamint tiszteljük társainkat és tanárainkat. A nyilatkozat kicsinyített másának a pályázatban résztvevő diákok számára történő átadása azt jelképezte, hogy küldetést kapnak a fenti gondolatok képviselésére és példamutatásra.
Az eseményt a pályázatra benyújtott munkák értékelése zárta. Díjat kapott Vincze Vivien (8.G) és Vincze Fanni (10.G). Szintén pályamunkát nyújtott be és jutalomban részesültek: Balázs Vivien, Bencze Krisztina, Háló Dóra és Juhász Dániel 10.G osztályos tanulók.
A munkának azonban még koránt sincs vége: folyamatosan lehet beadni pályamunkákat és figyeljétek a kiírásokat, melyekben újabb és újabb feladatok elvégzésére hívunk meg benneteket. Kövessétek figyelemmel bolgár és lengyel testvériskoláink honlapjait is! www.toleranceinmyeurope.blogspot.com
                                               www.timepl.blogspot.com


 
Csapóné Mátó Mónika tanárnő
DECLARATION OF TOLERANCE


I,…………………………………..
declare that

I will appreciate diversity and the ability to live and let the others live.
I will
- promote tolerance and peace among people,
- show willingness to recognize and respect the believes or practices of others,
- show respect for the essential humanity in every person, respect and understand other cultures,
- reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person,
- respect my teachers and classmates