Beszámoló a TÁMOP-3.1.5 projekt előrehaladásáról 2010. szeptember

 

 

Beszámoló a TÁMOP-3.1.5/A-2-2010-0199 azonosítószámú projekt előre haladásáról

2010. szeptember

 

Intézményünk támogat minden olyan elgondolást, amely a nevelői munka színvonalasabbá tételét szolgálja.  A pedagógusok továbbképzése az egyik olyan eszköz, amely segíti ennek a célnak a mihamarabbi elérését. Iskolánk alapvető elgondolásai között szerepel az, hogy a tehetséges gyermekeket felkarolja, mindenben támogassa a kibontakozásukat, a tanulási nehézségekkel küzdőket pedig személyre szabott oktatási módszerekkel segítse a fejlődésben. Intézményünk mindezeken felül fontosnak tartja, hogy diákjaink naprakész tudással rendelkezzenek az informatika terén és nyelvtudásuk versenyképessé tegye őket a munkaerőpiacon tanulmányaik befejezése után.

Ezeket a célokat szem előtt tartva intézményünk 2010. januárjában pályázatot nyújtott be az OKMT Támogatáskezelő Igazgatóságához.  Az  Új Magyarország Fejlesztési Terv keretein belül kiírt TÁMOP-3.1.5/A/2  jelű Pedagógusképzések  ( a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) című pályázat segítségével  3 nevelőnk főiskolai és egyetemi  tanulmányait támogatja a nevelőtestület és az igazgatóság.  Baráti Eszter  idegen nyelven fog oktatni a diploma megszerzése után, Majorosné Rácz Krisztina a tehetséges gyermekek felkarolásában tud majd mindannyiunk segítségére lenni. Hudák Szabolcs pedig az informatikai tudományok terén nyújt majd naprakész tudást diákjaink számára.

Mindhárom pedagógus beiratkozott a választott szakra és Majorosné Rácz Krisztina már augusztusban, Baráti Eszter és Hudák Szabolcs pedig szeptembertől megkezdték a konzultációkat és az órák látogatását.

A Támogatási Szerződés hatályba lépése (2010.május 19.) után röviddel az előleg átutalásra került, így a megvalósítást gond nélkül tudtuk megkezdeni 2010. július 1-től. Mindhárom pedagógus befizette a tandíjakat, amelyeket a nyertes pályázat 100%-ban támogat. A bevont pedagógusok mindannyian 50%-os munkaidő kedvezményben részesülnek, és munkabérük 50%-át szintén a pályázati forrás fedezi. Helyettesítésükről az iskola gondoskodik.

Ezeken felül a szállás és útiköltség is a pályázat terhére kerül elszámolásra.  A tanulmányaik során mindhárom pedagógusnak szüksége lesz szakkönyvekre, jegyzetekre.  Ennek a költségei sem terhelik a bevont pedagógusokat, mert ezek is fedezhetők a pályázat pénzügyi keretéből.

Makó, 2010. szeptember 30.

 

 

 

                                                                                             Rácz Csabáné

                                                                                         projektmenedzser