Jubileumi Tudod-e?

Januári érdekességek a SZIGNUM-ról -    A Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek 1910-ben vették át az újvárosi, ettől fogva „Zárda-iskolának” nevezett épületben az elemisták oktatását. 1913-ban épült fel szomszédságukban az újvárosi katolikus templom, majd 1933-ban a plébánia, s ezzel teljessé lett a városrész katolikus centruma.
-    A Tanácsköztársaság alatt (1919) az újvárosi zárda szerzetesei nehéz helyzetbe kerültek. „Az apácáknak Újvároson – írta Szabó Ferenc plébános – bántódásuk nem esett, kitiltották őket az iskolákból, és kommunista tanerőket alkalmaztak, mire a szülők fölzúdultak, és vagy 200–300-an asszonyok és férfiak mentek küldöttségileg [Vásárhelyi Kálmán] kormánybiztoshoz, hogy helyezzék vissza az apácákat az iskolákba, de kérésüket nem teljesítették. Erre a szülők 8–10 nap múlva újból föllázadtak, kizavarták a kommunista tanítónőket az iskolából, a gyermekeket hazavitték úgy a fiú, mint a leányiskolából, s kijelentették, hogy addig nem engedik az iskolába sem fiúkat, sem a kisleányokat, míg az apácák nem tanítanak. S azután fölrakták a kereszteket és a szent képeket az iskolába…”
-    Különösen leromlott állapotban voltak Makón a római katolikus egyház iskolái. A belvárosi katolikus iskolát 1813 októberében adták át a közhasználatnak. „A 114 éves iskola vályogból épült. Amikor Bezdán József plébános kezdeményezte a katolikus elemi és fiúpolgári megépítését, elhatározását az is ösztönözte, hogy a katolikus tanulók nagy számban látogatták a református polgári fiúiskolát. Elgondolását Glattfelder Gyula püspök és Klebelsberg Kunó kultuszminiszter is fölkarolta.
-    1910. augusztus 27-én Csernoch János megyés püspök és Kayser Lajos plébános sürgetésére, Makó- Újvárosra jött Miasszonyunkról elnevezett rendhez tartozó négy szegény iskolanővér. A Búza utcában létrehozott zárdában, a részben osztott hatosztályú iskolát vezették. Később Dr. Csepregi Imre prelátus elsőnek a szegénygondozó nővéreket hívta meg Makó- Belvárosra. A főnöknő és két nővér 1933. szeptember 29-én érkeztek meg, és vették át a szegényház vezetését. A nővérek és diakonisszák 1935. vízkereszt ünnepén a helybeli szegények megsegítésére műkedvelő előadásokkal, vetítéssel egybekötött szeretethetet kezdtek naponként váltakozó helyszínen és előadókkal.

Szűcs Tamás tanár úr