A SZIGNUM felvételt hirdet

A SZIGNUM felvételt hirdet idegen nyelvi tagozatának
a 2011/12-es tanévben induló első osztályaiba

Nyílt napokTanítóink - Szülői vélemények - Idegennyelvtanulás - Jelentkezési lap


 • választható: angol, német, francia nyelv
 • kiscsoportos foglalkozások
 • életkornak megfelelő, bevált módszerek a nyelvtanításban
 • integráció a nyelvek között
 • angol anyanyelvű tanár

Amit biztosítunk:

 • kis létszámú osztályok
 • személyre szabott nevelés
 • fegyelmezett, nyugodt tanulólégkör
 • felújított, korszerű tantermek
 • katolikus és református hittan
 • napközi
 • szakkörök
 • helyben folytatott zenei tanulmányok

Célunk:

 • tehetséggondozás
 • értelmi és érzelmi nevelés
 • hit- és erkölcsi nevelés
 • szorongások nélküli diákévek
 • bizalom- és kreativitásfejlesztés
 • harmonikus személyiség nevelése
 • multikulturális nevelés
 • versenyképes tudás biztosítása
 • modern technikák elsajátíttatása

A beiskolázás körzettől függetlenül történik

Nyílt napok:

2011. február 3. (csütörtök) és 2011. február 16. (szerda) 8-11 óra

A nyílt napok órarendje (nagyobb kép)

Leendő elsős tanítóink

Nyúl Patrícia Fidelis

Gottfied Katalin Hedvig

Kúszné Nagy Tímea

Vargáné Nagyfalusi Ilona

Szülői vélemények első osztályainkról

tovább olvasom

Kora gyermekkor és az idegennyelv tanulás

tovább olvasom

Jelentkezési lap

jelentkezési lap letöltése 

 

 

 

 

Leendő elsős tanítóink

Nyúl Patrícia Fidelis, osztályfőnök

alt1999 óta az Iskolanővérek szerzetesrendjének tagja. Tanítói diplomáját az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán szerezte 2004-ben, emellett katolikus hittanári, óvodapedagógusi és angol nyelvi műveltségterületi képesítéssel is rendelkezik. Egy missziós esztendőt töltött Gambiában, amelynek élményeiről idén jelenik meg könyve. A Patrona Hungariae-ban négy évig volt alsós osztályfőnök. Sokoldalú szolgálatot lát el; gyermekmissziót vezet kicsiknél, a gimnazistáknál szeretetszolgálatot, ovis hittant és ministránsszakkört szervez. Az idei tanévtől a SZIGNUM tanítója, a város óvodáiban angolt oktat. Jelmondata: „Amit egynek a legkisebbek közül is tesztek, nekem teszitek.” (Mt 25,40) Hivatásában a pozitív pedagógiát alkalmazza. Meggyőződése, ha hisz a gyerekekben, akkor sok minden kihozható belőlük. Nem ismer lehetetlent, szereti a kihívásokat, és ezek leküzdésére, ezekben való helytállásra akarja megtanítani a diákjait is. Szeret alkotni, barkácsolni, horgászni és autót vezetni.

 

Gottfried Katalin Hedvig, osztályfőnök

altAz Iskolanővérek szerzetesközösségének tagja, amely alapvetően a nevelés szolgálatában áll. Hitoktatói végzettségét Bp-en, tanítói diplomáját 1994-ben, Debrecenben szerezte. Tanítóként és kollégiumi nevelőként 2004-ig dolgozott a SZIGNUM-ban. Közben az iskola cserkészcsapatát is szervezte, és cserkésztiszti képesítést szerzett. Ezután a budapesti Patrona Hungariae Általános Iskolában bízták meg első osztályosok tanításával. Az ott töltött évek alatt elvégezte a Semmelweis Egyetem mentálhigiénés szakember képzését. 2007 őszétől ismét a SZIGNUM pedagógusa, jelenleg negyedikes osztálya van. A nevelésben, tanításban alapelve, hogy tisztelettel fordul minden diákja felé. Felfedezi értékeiket, adottságaikat és segíti őket abban, hogy ezeket a gyerekek is megtalálják és kibontakoztassák. Ha teheti, természetközelbe megy, szívesen sétál, kerékpározik, cserkészekkel táborozik, és hegyet mászik.

 

Kúszné Nagy Tímea

altDiplomáját a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai karán, tanító-hitoktató szakon szerezte ember- és társadalomismeret műveltségterülettel kiegészítve 2003-ban. A főiskola elvégzése óta dolgozik a SZIGNUM-ban. Kezdetben 3-4. osztályosok nevelője volt, 2005-től a nagyobbak- jelenleg a 6-12. osztályos lányok- kollégiumi csoportjának vezetője. Ebben a tanévben a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karának hallgatója angol műveltségterületen. Életében központi szerepe van a hivatásának, melyet igyekszik szívvel-lélekkel szolgálni. A gyerekek között a szeretetteljes, családias légkör kialakítására törekszik, hiszen meggyőződése, hogy csakis ily módon fejlődhetnek a rábízottak a lehető legteljesebb módon. Hivatása egyben a hobbija is.

 

Vargáné Nagyfalusi Ilona

altA tanítói diplomáját 1993-ban szerezte a Körösi Csoma Sándor Főiskolán, Békéscsabán. A diploma mellett néptánc szakkollégiumot és szövés speciálkollégiumot is végzett. 1993-tól dolgozik a SZIGNUM-ban, mint tanítónő. Három gyermeke született. Az otthon töltött évek alatt is képezte magát. 2002-ben elvégezte az MME „Herman Ottó TK Oktatóközpont által meghirdetett „Erdei iskolai program szervezése” tanfolyamot, és az „Iskola és honismeret” képzést. Több alkalommal is tartott kézműves nyári tábort tanulóinknak. Tanítói munkájában fontosnak tartja az alapos, elmélyült olvasástanítást. A tevékenységközpontú oktatás keretében ismerteti meg a diákokat a természetes anyagokkal és a hagyományos kézműves technikákkal.

 

 

 

 

Szülői vélemények első osztályainkról

„Párommal tudatosan választottunk gyermekünknek iskolát. Fontos volt, hogy tudást és szeretetet  kapjon olyan emberektől, akiknek ugyanolyan fontos és mindennapi lételem, mint nekünk. Fél év telt el. Ma úgy gondolom, hogy jól döntöttünk és hiszem, hogy nem csalódunk. Paul örömmel megy az iskolába, sok barátja van, szereti és tiszteli tanárait, sokat mesél az iskolában tanultakról, történtekről, programokról. Én úgy láttam a rendezvényeken és bemutatókon, hogy a tanárok jól képzettek, türelmesek és szeretik hivatásukat. A gyermekek ezt az érzést veszik át tőlük. Szerintem a mai világban nagyon fontos lenne az összetartás és az összetartozás megerősítése. Ebben az iskolában gyermekeink számíthatnak segítségre és gondoskodásra.” (Pálfi Márta)

 
 

„Niki ebbe az iskolába való beíratásának elsődleges célja az volt hogy egy olyan helyre kerüljön, ahol fontos hangsúlyt kap a gyermek, mint lélek és család, mint közösség. Amikor egy évvel ezelőtt Nikivel elmentünk a felvételi elbeszélgetésre, olyan érzések lettek rajtam úrrá az iskolába lépvén, mint amikor én közel harminc évvel ezelőtt kisiskolások lettünk. Az iskolaválasztás során két iskola között kellett döntenünk, és mi szülők a gyermekre bíztuk a választást mely során döntését, érveit tiszteletben tartva ezen iskola tanulója lett. Mi szülők azt érezzük, hogy gyermekünk a legjobb döntést hozta, hiszen nem telik el úgy nap, hogy meg nem győzne bennünket arról, hogy legjobb helyen van. Rajongással beszél a pedagógusokról, az osztálytársakról és az iskola szellemiségét meghatározó Hitről. Felszabadult és nyitott, melyet mindenképpen a közvetlen kapcsolatban levő Mariann néninek és Szabi bácsinak köszönhetünk. Zárógondolatként szeretném megköszönni az iskola minden olyan intézkedését és törekvését, mely segíti az oktató és nevelőmunka mellett gyermekünk lelkének harmonikus fejlődését. Ha az egyedüli ima, amit elmondasz egész életedben, így hangzana: «Köszönöm», az is elegendő lenne.” /Meister Eckhart/ (Fehér Norbert és Fehérné Gyüre Szilvia)  

 

„Az idegen nyelv oktatása magas színvonalú, és észrevehető, hogy a pedagógusok a hatékony tanítás mellett tették le a voksukat. A tanár-diák viszony jó, ami köszönhető a tanári közösségnek is. A SZIGNUM-ban minden diákot egyenlő esélyben részesítenek. A tanórák változatosak és a tanárok sokat segítenek a tanulásban. Mióta a gyermekem a SZIGNUM-ba jár, kiegyensúlyozottabb és nyitottabb.” (Óhidyné Langó Zsuzsanna)

 

„Azért tetszett meg nekünk a SZIGNUM, mert az iskolák bemutatkozó előadásán elsősorban a gyerekekről való törődésről volt szó, és ezt az eltelt fél év alatt tapasztaltuk is. A pedagógusok eddig végzett munkája során bebizonyosodott a gyerekeknek az élethez, az ünnepekhez és egymáshoz való szeretetteljes hozzáállása. A gyerekek egyéni képességeinek, készségeink fejlesztésére nagy hangsúlyt fektetnek. Jó érzés reggel úgy elengedni a kisfiunkat, hogy egy vidám, tanulással teli, családias környezetben tölthetik a napjukat.” (Szilágyiné Kiss Erika)

 

„5 hónapja jár a kislányom a SZIGNUM-ba. Tapasztalataim jók, a tanárai remek szakemberek. Nagyon jó a kis létszámú osztály és hogy elsőtől kezdve tanulják az idegen nyelvet. A kislányom szeret iskolába járni. Számomra fontos, hogy a gyermekem olyan közösségbe járjon ahol boldog, kiegyensúlyozott!” (Túri Attiláné)

 

„Szeptember első tanítási napján izgatottan álltunk meg a tanterem előtt, mi szülők és a gyerekek. Nem tudtuk, milyen új közösség vár itt, csak reméltük, hétéveseink szeretni fogják. Néhány hónap elteltével látjuk, reggelente milyen bátran lépnek be az iskolakapun. Délután pedig elmesélik, mennyi új és izgalmas dolog történik velük: mert jól érzik itt magukat. Tanulnak, okosodnak és közben megmaradhatnak a mi játszani szerető gyermekeinknek. Köszönjük!” (Kissné Joó Judit)

 

Számunkra az iskolaválasztás nem volt kétséges, már középső csoportban eldöntöttük, hogy Attilát a SZIGNUM-ba íratjuk. Ennek az iskolának a szellemisége állt legközelebb hozzánk és nem csalódtunk. Itt a gyerekek olyan etikai, erkölcsi nevelést és használható, értékes tudást kapnak, ami biztos alapja a jövőjüknek. Az oktatás emberközeli, a pedagógusok szeretettel, megértéssel fordulnak a gyerek felé. Az egész iskola olyan családias. A kisfiunk az első naptól kezdve szeret ide járni és számunkra ez a legfontosabb. (Lenhardt Béla és Lengyel Katalin)