Beszámoló a TÁMOP-3.1.5 projekt előrehaladásáról 2010. október

 

                                                                           2010. október
Az időben folyósított előlegnek köszönhetően az I. félév megkezdése mindhárom pedagógus számára zökkenőmentesen zajlott.
A XXI. században az életünk már elképzelhetetlen az informatikai eszközök minden napos használata nélkül.  Az egyetemeken és főiskolákon is követelmény az internet használat és a különböző szaktárgyi dolgozatok elektronikus formában való benyújtása.  A képzésekhez is sokszor nélkülözhetetlen egy hordozható informatikai eszköz, amely segítségével bárhol, bármilyen információ elérhető és nem csak otthon helyhez kötötten készíthetők el a beadandó dolgozatok.
A pályázat keretein belül lehetőség nyílt laptopok vásárlására (ERFA eszközbeszerzés), amelyeket a bevont pedagógusok használhatnak.  Ezeket az eszközöket szeptember 15-én megvásároltuk és a három kollégánk már birtokba vette a laptopokat.
A pályázat előírja, hogy az iskolának tanulmányi szerződést kell kötnie a bevont pedagógusokkal, amelyben rögzíti a tanulmányaikra vonatkozó jogaikat és kötelezettségeiket. A tanulmányi szerződés beadásra került október folyamán, így ennek a kötelezettségének is eleget tett az intézmény.

 


 Makó, 2010. október 30.                                                                 Rácz Csabáné
                                                                                                         projektmenedzser