Beszámoló a TÁMOP-3.1.5 projekt előrehaladásáról 2010. november

 

 

Beszámoló a TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0199 azonosítószámú projekt előre haladásáról
2010. november

Október folyamán a bevont pedagógusok és a projektmenedzser megbeszélést tartottak a bekövetkezett változásokról és itt szükségessé vált egy szerződésmódosítási kérelem beadása.
A pályázat megírásakor az utazási és szállásköltségeket Baráti Eszter esetében a szombathelyi egyetemre terveztük, de miután kolléganőnk a szegedi egyetemre jutott be jelentős költségmegtakarítást értünk el. Az is a megvalósítás során vált nyilvánvalóvá, hogy Hudák Szabolcs esetében nem lesz szükség szállásköltségre, mert a Makó-Kecskemét távolság könnyen megtehető gépkocsival így nem kell szállást igénybe vennie. Mindezen megtakarítások lehetővé tették a költségek kisebb mérvű átcsoportosítását.  A közös megbeszélés során arra az álláspontra jutottunk, hogy a pályázatban résztvevő pedagógusoknak nagy segítség lenne, ha étkezési jegy vásárlásával csökkenthetnénk a kiadásaikat. Mivel az eredeti pályázatban nem terveztünk ilyen költségvetési sort, így szükségessé vált egy szerződés módosítási kérelem benyújtása.  A kérelem november 4-én rendben megérkezett a támogatáskezelőhöz és ezek után várjuk annak elfogadását.
Novemberben vált esedékessé az 1. számú PEJ jelentés benyújtása is, amelyben a projekt előrehaladásáról kellett beszámolni. A jelentés a megadott határidőn belül elkészült és mind elektronikusan mind papír alapon időben beérkezett az OKMT Igazgatóságához.
Novemberben elkészült a tájékoztató tábla, amely az iskola főbejárata mellett az utcafronton, jól látható helyen került elhelyezésre. Ily módon eleget tettünk a kötelező nyilvánosság biztosításának is.


Makó, 2010.november 30.                                                   Rácz Csabáné
                                                                                               projektmenedzser