Szent István-díjas öregdiákjaink

A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium és „A makói Szent István Egyházi Iskoláért Alapítvány” kuratóriuma az idei tanévben díjat alapított az Iskolanővérek Makóra érkezésének centenáriuma, valamint intézményünk 20. évfordulója emlékére.
A Szent István-díj az iskola szellemiségét hivatott őrizni, s a Szignum felnövekvő diáknemzedékeinek kíván példát adni az egyetemes emberi értékek gyarapításáról, elismerve az iskolában folytatott kimagasló, példamutató tevékenységet.
A díjazott a SZIGNUM olyan diákja lehet, aki a gimnáziumi tanévek során kimagasló teljesítményt nyújtott, s emellett elkötelezett az iskola értékrendjének vállalása mellett.
A díjat az „Öregdiák-találkozón” az igazgató és a Kuratórium képviselője együtt adják át. A kitüntetettek az adományozást igazoló oklevelet és plakettet kapnak, melyet Brzózka Marek szobrászművész, iskolánk rajztanára készített.
Díjazottak:
Érettségi éve    Szent István-díjjal kitüntetett neve
2000.    Bella Magdolna
2001.    Baranyi Katalin
2002.    Lengyel Orsolya
2003.    Szabó Sára
2004.    Szabó Krisztina
2005.    Jeszenszky Diána
2006.    Merlák István
2007.    Joó Éva
2008.    Bella Viktor
2009.    Miklai Attila
2010.    Sulik Anikó

A díjat az idei és az ezt követő években ugyancsak az érettségiző osztály legkiemelkedőbb tanulója kapja, a jövőben a díj pénzjutalommal is kiegészül, az átadásra pedig a mindenkori Szignum-nap keretén belül kerül sor.
                    Mészáros Ildikó tanárnő