Kéttannyelvű SZIGNUM

 

Az ország egyetlen katolikus, magyar-angol kéttannyelvű általános iskolájának általános információi


A SZIGNUM négy esztendővel ezelőtt komolyan elkötelezte magát a nyelvi kultúrák megismertetése és megszerettetése mellett. Számos, a régióban újszerű, mára hagyománnyá vált kezdeményezést teremtett. Széles körben ismert és népszerű lett a családok körében az angol, francia, német ovi, a Bábel-nap, az idegen nyelvi tagozatos képzés már első osztálytól kezdődően. Az intézmény most a fejlődés újabb mérföldkövéhez érkezett. A SZIGNUM a 2011/12-es tanévtől az ország első katolikus, magyar-angol kéttannyelvű általános iskolájává vált. Hasonló profilú intézmény legközelebb Szegeden található. De nincs az országban még egy olyan kéttannyelvű általános iskola, ami egyesítené ennek a képzési rendszernek az előnyeit a katolikus-keresztény nevelés előnyeivel, ami a magas színvonalú tudás mellett nagy hangsúlyt fektet a lelki alapok megadására is, elkötelezett a keresztény értékrend mellett.

A két tanítási nyelvű tagozat annyiban különbözik a nálunk korábban működő emelt szintű angol tagozattól, hogy bizonyos tantárgyakat, alsóban főként készségtárgyakat, felsőben szaktárgyakat is angol nyelven tanulnak a gyerekek. A bevezetés felmenő rendszerben történik, az általános iskola első osztályától a nyolcadik osztályig.

 


A kéttannyelvű oktatás
Nyilvánvaló tény, hogy azoknál a diákoknál, akik ma az iskolapadokban ülnek, nem az lesz a kérdés, hogy tudnak-e valamilyen nyelvet, hanem az, hogy hány nyelvet beszélnek.
Kutatások bizonyítják, hogy az ember természeténél fogva kétnyelvű. A két tanítási nyelvű oktatás nem új dolog, hanem valami ősi dolgot elevenít föl, ami az ember valódi természete.
Ma már talán sokan beszélnek valamilyen idegen nyelvet, de ennél sokkal többen vannak, akik az iskolapadból kikerülve, felnőtt fejjel, munka és család mellett vállalkoznak a nyelvtanulásra. Azok száma sem kevés, akik többször lesznek újrakezdők, s valahogy sohasem sikerül elérni egy kommunikációképes nyelvtudást. Vannak, akik rendelkeznek nyelvvizsgával, mégsem mennének el egy idegen nyelvű állásinterjúra, tudásukat nem érzik biztosnak. A legújabb statisztikai adatok szerint az egyetemeken végzők közül 35% nem tudja átvenni diplomáját, mert az államvizsgáig nem szerezi meg a szükséges nyelvvizsgát. A két tanítási nyelvű (magyar-angol) oktatási programmal, tanítványaink eljutnak a középfokú nyelvvizsgáig a 8. évfolyam végére.

Mit nyújt a két tanítási nyelvű oktatás a SZIGNUM-ban?
•    Természetesen nincs olyan elvárásunk, ami túlmutat a diákok életkori sajátosságain,
•    már kisgyermekkorban kezdhető, mert az anyanyelvi fejlődés fázisait járja végig, vagyis az angol nyelvtani szerkezeteket előbb nem tudatosan, de helyesen használják, majd a felsőbb évfolyamokban tudatosítják
•    kialakul egy spontán beszédbátorság, gátlás nélkül beszélnek, és könnyebben sajátítják el a helyes kiejtést,
•    az angol nyelvtan, illetve az olvasás-írás tanítását megelőzi a beszéd, illetve beszédértés tanítása,
•    anyanyelvi tanárok vesznek részt a képzésben,
•    a heti 5 óra angol csoportbontásban történik anyanyelvi tanár bevonásával,
•    bizonyos tantárgyakat idegen nyelven tanítunk, melynek során heti 8-10 órában találkozik a gyermek az angol nyelvvel, szókincse sokkal nagyobb lesz az átlag nyelvtanulónál,
•    elsődleges cél az idegen nyelvi kommunikációs képesség, a spontán beszéd kialakítása,
•    folyamatos külső mérésekkel, vizsgákkal is mérjük diákjaink teljesítményét
•    Feltételeink - személyi és tárgyi - adottak a megvalósításhoz: alsó tagozaton tanítói és angol szakos végzettséggel rendelkező pedagógusaink dolgoznak. Felső tagozaton a szaktárgyak idegen nyelven történő tanításához megfelelő végzettségű kollégáink vannak. Tankönyvek, taneszközök, digitális taneszköz áll rendelkezésünkre.