Kérdések és válaszok a kéttannyelvű képzésről

Keressék további kérdéseikkel a SZIGNUM-ot! 1. A gyerekek anyanyelvi vagy matematika tudását nem befolyásolja-e a korai nyelvtanulás kedvezőtlenül?
- Nem. A területen végzett szakmai kutatások és saját tapasztalataink mutatják, hogy ami még néhány éve aggodalmat váltott ki néhány szülőből vagy kollégából, ti. hogy a mindennapos angol majd összezavarja a gyerekek anyanyelvi fejlődését, mára már bebizonyosodott, hogy alaptalan volt. Az angol tagozatos gyerekeink kiváló eredményekkel zárták a tanéveket.
A két tanítási nyelvű általános iskolák már 15 éve sikerrel működnek Magyarországon.
Iskolát látogattunk, konzultáltunk több iskola tanáraival, vezetőivel. Az ő tapasztalataikra támaszkodva bátran mondhatjuk, a két tanítási nyelvű iskoláknak országosan a legmagasabb mérési eredményeik vannak mind magyar nyelvből, mind matematikából és még a célnyelven tanított tárgyakból is.
Megfigyelték, hogy az ebben a rendszerben tanuló gyerekek a két nyelvet, a magyart és az angolt folyton összehasonlítják egymással, és a két nyelv párhuzamos tanulása nemhogy gyengíti egymást, hanem éppen emiatt felerősíti.
2. Ha angolul tanulják az ének-zenét, akkor nem sikkad-e el a magyar népdal kultúra?
- Nem. A hozzánk járó gyerekek délutánonként hetente kétszer vesznek rész néptánc foglalkozáson. Itt tanulják meg a magyar népi hagyományokat és a magyar népdalkincs első két évfolyamra eső részét. Harmadiktól pedig magyarul tanulják az ének-zenét.
3. Elsikkad-e a magyar kultúra ebben a képzési formában?
- Azt gondolom, jelképes értékű volt, amikor a két tanítási nyelvű általános iskolák konferenciáján, Budapesten, hogy mi volt a nyitó előadás? Egy délalföldi néptáncot mutattak be a kéttannyelvű diákok.
4. Milyen plusz költségeket jelent ez az oktatási forma?

- Az angol nyelvű tankönyvek ára valamivel magasabb, mint a magyar nyelvűeké. Ezeknek a könyveknek az ára mindenki számára pénzbe kerül. Ezek nem részei az ingyenes tankönyvcsomagoknak. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez csak az angolul íródott szaktárgyi könyvekre vonatkozik.
A magyar, matematika és a többi magyar tankönyvek természetesen ingyenesek azoknak, akik erre jogosultak akár nagycsaládosként, akár más okból.

5. Óraszámokban és követelményekben milyen változásokat hoz a képzés?

- Magasabb óraszáma van ebben az évfolyamban tanuló gyerekeknek. Az eddigi angol tagozatos képzésben az 1-2. évfolyamnak 24 órája van, a kéttannyelvűben ez 25 óra lesz. A 3-4.-ben a korábbi 25 óra 28,5-re változik.

Minden év végén lesz belső kis nyelvvizsga, ami visszajelzés a szülőknek és a diákoknak is. Ezeket a nyelvvizsgákat a British Council rendszerében valósítjuk meg. A 4. évfolyam végén a gyerekeknek le kell tenniük a British Council gyermek nyelvvizsgáját, amit ennek a korosztálynak állítottak össze. A tagozaton maradásnak és a felső tagozatra való átlépésnek ez feltétele. Szaktárgyakat, természetismeretet, fizikát csak így érdemes elkezdenie a gyerekeknek angolul tanulni a későbbi évfolyamokban. Ez a külső szabályozás biztosítja majd az előrehaladás színvonalát.

6. Hogyan tud jelentkezni a gyermekem a kéttannyelvű általános iskolába?
- A képzési rendszerbe való bekerülés előtt személyes elbeszélgetés szükséges, melyen a leendő tanuló és szülei is részt vesznek. Ehhez előzetes egyeztetetni kell időpontot, melyre elérhetőségeinken van lehetőség. A bekerülésnek nem feltétele az angol nyelvi előképzettség.
További kérdéseikkel, információkért keressenek bennünket:
SZIGNUM
Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium, Szent Gellért Diákotthon, Makó
6900 Makó, Szent István tér 14-16.
62/213-052
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A Boldogasszony Iskolanővérek által fenntartott oktatási intézmény
Az ország egyetlen katolikus, magyar-angol kéttannyelvű általános iskolája
2011/12. A KAPCSOLATOK ÉVE A SZIGNUM-BAN