Gyászjelentés

 Alíz nővértől búcsúzunk

 

 

 

 

„Szeretném tökéletesen megvalósítani keresztségi fogadalmamat, ezért vállalom a krisztusi küldetést,

hogy részt vehessek a megtestesülés és a húsvét misztériumában.” (fogadalma szövegéből)

 

                                  Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy rendtársunk,  

 

altalt           Héjja Margit M. Alíz    

 

                        Boldogasszony iskolanővér életének 64. évében, szerzetesi fogadalmas életének 42. évében, 

2011. december 20-án hazatért a Mennyei Atya házába.

 

                        Temetése 2012. január 2-án, hétfőn 11.00 órakor lesz a Debreceni Köztemetőben.

 

                                  Lelki üdvéért az engesztelő szentmisét temetése napján reggel 6.40-kor mutatjuk be a Rendház kápolnájában.

 

M. Alíz nővér Hódmezővásárhelyen született 1948. szeptember 14-én. Gazdálkodó család második gyermekeként nőtt fel, két fiú- és két leány-testvére körében. A Szikáncsi Állami Általános Iskolába járt, majd beköltöztek Hódmezővásárhelyre, ahol a Bethlen Gábor Gimnázium növendéke volt. 

1967. február 8-án, Budapesten, gimnáziumi tanulmányainak utolsó évében lépett be közösségünk szerzetes-jelöltjei közé. 1970-ben tett fogadalmat. Fogadalmas nővérként a debreceni egyetemen történelem-földrajz szakon szerzett tanári diplomát. 1975-től teljes lelkesedéssel vett részt a Svetits Katolikus Gimnázium oktató-nevelő munkájában. 1976. július 27-én örök fogadalmat tett. A Svetits Intézetben szaktanárként, nevelőtanárként, majd kollégiumvezetőként végezte szolgálatát. A Magyar Cserkészszövetség újjáalakulásakor hamarosan cserkésztiszt-képzésen vett részt, és tevékenyen bekapcsolódott a debreceni cserkészélet újraindításába.

1991-ben megbízást kapott a Makó-Belvároson visszaigényelt egyházi iskola újraindítására és vezetésére. Teljes szívvel és óriási erővel vetette bele magát az iskola életének szervezésébe. Imával, kemény helytállással volt jelen és 16 éven keresztül, 1991-től 2007-ig igazgatta a makói Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium, Szent Gellért Diákotthont, amely a térségben missziós küldetést töltött be. Az igazgatás mellett történelmet, földrajzot, hittant tanított. Alapítója és csapatparancsnoka volt az 1500. sz. Szent Imre Cserkészcsapatnak. Szívügye volt a szegény gyerekek sorsa, akikért minden lehető áldozatot meghozott. 2007-től a Patrona Hungariae Gimnáziumban szaktanárként, osztályfőnökként, prefektaként szolgált  tanítványai körében. 

2009-től 2011-ig -  betegsége idején – a debreceni nővérközösségben élt. Ez idő alatt is, amikor ereje engedte diákokkal foglalkozott. Erős akarata, elvei, elszántsága – amelyek az iskola szervezésében, vezetésében szükségesek voltak - betegsége alatt is elkísérték, küzdött az életért, a szolgálat lehetőségéért. Hisszük, kiengesztelődve, életét egészen Isten kezébe téve lépett át az Örök Hazába.  

 

A boldog feltámadás reményében búcsúznak tőle:

 

a Boldogasszony Iskolanővérek, korábbi nevén Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek, 

Testvére, Hozzátartozói, a rendi szeretetotthon dolgozói, egykori pedagógus társai és tanítványai. 

 

Cím: 4024 Debrecen, Szent Anna u. 24.