JUBILEUMI TUDOD-E?

- A török kiűzése után, 1755-ből van az első biztos adat a makói római katolikus elemi iskoláról?

- Ez az épület a Szent István téren, a templom közelében állott?
- A kántortanító és a segédtanító a fiúkat, egy ideiglenesen foglalkoztatott tanító pedig a lányokat oktatta?
- 1785-ben már két osztályos, két tanerős iskolát tartott fenn a katolikus egyház?
- 1811-ben az ódonná vált épület helyén felépítettek két fiú és egy lányosztályos új iskolát?
- 1821-ben a Kálvária és Kürt utca sarkán működött az egyházközség által felépített, ún. „tágas” iskola, ahol már vegyes osztály indult és a tanító is az épületben lakott?

(Forrás: A Makói Múzeum Füzetei 82. 5.o.)