Együtt szavalt a nemzet – együtt rezdült a lelkünk

 

A magyar kultúra napja, Himnuszunk születésnapja az idén közös, nemzeti ügyünkké lett. Együtt zengett a hangunk, együtt rezdült a lelkünk, együtt dobbant a szívünk.

Egy nagy közösség tagjaiként fohászra, lélekemelő, közösségépítő, nemzetmegtartó imára gyűltünk össze, s kértük: „Isten, áldd meg a magyart!”

 
Világszerte együtt, Kelettől Nyugatig a Himnusz soraival emlékeztünk a dicső, értékgazdag múltra, s kértük Isten kegyelmét jövőnkre. Különös egység valósult meg köztünk – élővé vált a virtuális valóság: a 21. század technikája segítségével összeforrt, eggyévált, együtt buzdította egymást a szétszóródott magyarság.
A versben a költő nemzetünk kérését, könyörgését tolmácsolja Isten felé, s most mi magunk tettük ezt. Találkozott a költői és az előadói szándék, ebből született egy közös, nemzeti vallomás. Kóruselőadásból élménnyé vált a vers, közösséggé a nemzet.
                                               Mészáros Ildikó tanárnő
 
A közös szavalás képei itt láthatók:
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt