Idegennyelv oktatás

IDEGEN NYELVI KÉPZÉSEK A SZIGNUMBAN

A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium (azaz a makói SZIGNUM) a kor kihívásainak megfelelően mindig is nagy hangsúlyt fektetett az idegen nyelvek oktatására. 

Ma két nyelv közül választhatnak az iskolánkban tanuló diákok: angol és német.

A 2007/2008-as tanévtől iskolánk a Miasszonyunkról nevezett szegény iskolanővérek szerzetesrendjének fenntartása alá került. Ezzel a lépéssel nemcsak Magyarországon belül (Szegeden, Debrecenben és Budapesten) kaptunk testvériskolákat, hanem külföldön is, hiszen az Iskolanővéreknek szerte a világon működnek iskoláik (Ausztria, Németország, USA, stb). Így, elsősorban Európában, több testvériskolával kezdtük meg a kapcsolatok kialakítását. Ezzel egyedülálló lehetőséget kapnak a diákjaink hasonló korú külföldi fiatalokkal történő barátságok kialakítására.

ÁLTALÁNOS ISKOLAI NYELVOKTATÁS:
alt Iskolánk, a makói SZIGNUM a 2008/09-es tanévtől hiánypótlásra vállalkozott Makó és térségében! Bár Makón a gyermeküket első osztályba írató szülők eddig is több lehetőség közül választhattak gyermekük tehetségének a függvényében: pl. ének-zene, matematika, humán, ám 2007-ig a növekvő igények ellenére nem választhatták az idegen nyelvet. Ennek az igénynek kívánt megfelelni a SZIGNUM! A 2008/09-es tanévtől beindítottuk speciális tantervű idegen nyelvi első osztályunkat. A választható nyelvek minden évben az angol és a német Természetesen a speciális képzés mellett a hagyományos általános iskolai első osztály is elindul minden szeptemberben.alt
Az idegennyelvi osztályba jelentkező kisdiákok minden nap kiscsoportos foglalkozások keretében ismerkedhetnek meg az adott idegen nyelvvel - természetesen játékos formában. Az évek folyamán észrevétlenül válik életük szerves részévé az új nyelv és gimnáziumi tanulmányaik megkezdésére már magabiztosan állnak készen arra, hogy további nyelveket sajátítsanak el.

 

 

 

 

 

ISKOLAELŐKÉSZÍTŐ INGYENES FOGLALKOZÁSOK ÓVODÁSOK SZÁMÁRA:

A fenti új módszer gördülékeny bevezetését segítik elő a 2007 októberében indult nyelvi foglalkozásaink, melyeket ezentúl minden tanév elején meghirdetünk :

- Angol, német nyelvből a nagycsoportos óvodásokat, INGYENES nyelvi ovin, heti rendszerességgel várják iskolánk magasan képzett nyelvtanárai.

Az ingyenes idegennyelvi ovis foglalkozásokon egy-egy alkalommal verses, mesés, énekes formában ismerkednek meg a kicsik a választott idegen nyelvvel. Tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy a gyermekek nagy érdeklődéssel és töretlen lelkesedéssel jönnek hétről-hétre és esetenként alig várják már a következő alkalmat.

Kérdéseikkel keressenek bizalommal!

ZÁRSZÓ

Mindezekből is látható, milyen széles a paletta az idegen nyelvek oktatása terén a SZIGNUM-ban Valamennyi általunk kínált programmal a nálunk tanuló diákok számára kívánunk minél több lehetőséget biztosítani önmaguk megtalálására és képességeik kibontakoztatására. Egyúttal segítséget kívánunk nyújtani a szülőknek, akik gyermeküknek a legjobbat szeretnék, de esetleg anyagi korlátaik ezt más formában nem tennék lehetővé.