Egyetemi városba helyezi át gimnáziumát a SZIGNUM

 

A jövőbe mutató szerkezeti átalakítások zajlanak a makói Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban. A városszerte SZIGNUM- ként ismert oktatási intézmény gimnáziumi tagozatát áthelyezi a vele közös fenntartás alatt álló, szegedi Karolina Gimnáziumba. A tervezett változásról Szűcs Péter igazgató úr közös szülői értekezlet keretében, ma tájékoztatta diákjainak családjait.

A makói egyházi iskola az újraindulása óta eltelt negyed évszázad alatt számos, komoly döntést hozott már meg, amelyek helyességét az idő igazolta. Legutóbb 2007-ben, amikor a Boldogasszony Iskolanővérek fenntartása alá került az intézmény. 

A változásoknak köszönhetően, a SZIGNUM az idegen nyelvek oktatása mellett kötelezte el magát; a városban elsőként indított angol nyelvi ovit nagycsoportosoknak, vált magyar-angol kéttannyelvű általános iskolává és akkreditált nyelvvizsgahellyé. 

Az intézmény vonzó oktatási profiljával és elhivatott tantestületének munkájával sikeresen tudta megszólítani a makói családokat és tanulói létszáma, ismertsége dinamikusan nőtt. Ezzel együtt és a szülői igényekkel összhangban, a kollégistái száma folyamatosan csökkent; a korszerű, napelemes rendszerrel felszerelt diákotthon kihasználatlanná vált. A fenntartó döntése alapján a kollégium működése a tanév végén megszűnik. 

A régióban ismert és elismert SZIGNUM, általános iskolája mellett, 6 évfolyamos gimnáziumi tagozatában is innovatív megoldásokra törekedett. A város egyetlen keresztény-katolikus középiskolájaként újszerű módon vezette be a Szeretetszolgálat, a Viselkedés Támogató Tanítás (ViTT) rendszerét, indított környezetvédelmi tagozatot és biztosított kis létszámú osztályokat képzési rendszerében. Az országosan megfigyelhető tendenciákat és a gimnáziumi férőhelyek csökkentésére irányuló kormányzati szándékot felelősségteljesen átgondolva, az intézmény fenntartója, a makói gimnáziumi tagozatát a szegedi testvérintézmény, a Karolina Gimnáziumába helyezi át a következő tanévtől, a fokozatosság elvét alkalmazva, a diákok tanulmányi munkájának kiteljesedését szem előtt tartva. A neves megyeszékhelybéli intézmény megfelelő versenykörnyezetet és színvonalas tanulmányi munkát biztosít a makói diákoknak, valamint annak a szellemiségnek és értékrendnek a képviseletét, amelyre a SZIGNUM is hivatott. 

A hosszú távú tervezés érdekében most meghozott döntések a jövőbe mutatnak; az évről-évről gyarapodó létszámú általános iskola további megerősödését szolgálják.

A delmagyar.hu cikke

A Makó Híradó beszámolója