Szóbeli vizsga

 A legfontosabb tudnivalók a vizsgarészről

A szóbeli kommunikáció készségnél a vizsgázók párban adnak számot tudásukról, ahol a két nyelvvizsgáztató tanár közül az egyik, aki a diákokkal szemközt foglal helyet, egyfajta moderátor szerepet tölt be. A vizsgáról hangfelvétel készül. Ennek célja a minőségbiztosítás, illetve a felülvizsgálat esetén a felülvizsgálati szakértő a hangfelvétel újrahallgatása alapján hozza meg döntését.

 

A bemutatkozás után a vizsgázók számot húznak, ami kijelöli a beszélgetés témáját és a képmontázst. A témát a vizsgázóknak közösen kell megvitatniuk és minderről kifejteni véleményüket. Végül a vizsgáztató képmontázst mutat a jelentkezőknek, amelyekről külön-külön kell beszélniük. A másik nyelvvizsgáztató a vizsgázók teljesítményét értékeli és közvetlenül nem vesz részt a szóbeli kommunikációban.

 

A vizsga részei

 

Irányított beszélgetés (5-8 perc)

A vizsgáztató kezdeményezi a beszélgetést a vizsgázók által kihúzott téma alapján, és a vizsgázókhoz intézett kérdéseken túl szorgalmazza a két vizsgázó közötti beszélgetést. Az értékelő feladata a vizsgázók nyelvi teljesítményének megítélése, pontozása.

 

Önálló témakifejtés vizuális stimulus alapján (5-8 perc)

A képanyagot a vizsgáztató adja a a vizsgázók által kihúzott szám alapján. Szükség esetén kérdésekkel segíti a vizsgázókat.

 

A szóbeli kommunikáció értékelésének szempontjai és az elérhető pontszámok:

 

2. Hallott szöveg értése

 

1. Írásbeli kommunikáció

 

2. Olvasott szöveg értése